Pilot wycieczki a przewodnik turystyczny

Czy „pilot wycieczki” i „przewodnik turystyczny” to ta sama osoba?

Czy pilot wycieczki jest przewodnikiem, a przewodnik może być pilotem?

Wyjaśniamy wątpliwości:

Nazwa „pilot wycieczki” i „przewodnik” bardzo często stosujemy na co dzień zamiennie, ale jednak są to dwie różne funkcje.

 

 

Pilot wycieczek według ustawy o o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych to osoba, która towarzyszy przydzielonej przez organizatora imprezy turystycznej grupie turystów. Sprawuje nad nimi opiekę oraz dba o ich bezpieczeństwo w trakcie wyjazdu.

 

 

Natomiast przewodnik turystyczny to osoba zawodowo oprowadzająca turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach, udzielająca o nich fachowej informacji oraz sprawująca opiekę nad turystami lub odwiedzającymi.

 

 

Reasumując, funkcja przewodnika jest szersza – specjalistyczna, gdyż zwykle jest on pochodzi z danego miejsca, regionu czy miasta, i winien znać tematykę, tradycje czy lokalne zwyczaje, podczas gdy pilot może posiadać jedynie podstawowe informacje, co do miejsc odwiedzanych przez turystę.